Home » FAQ » Repareren of vernieuwen

Repareren of vernieuwen

Wanneer de keuze gemaakt moet worden tussen herstellen of vernieuwen, zijn de volgende afwegingen bepalend:

  • De verlenging van de economische en technische levensduur die met reparatie kan worden bereikt in relatie tot de kosten die met het herstel zijn gemoeid.
  • De doorlooptijd voor de herstelwerkzaamheden, afgezet tegen de levertijd voor nieuw materiaal. Dit punt is vooral van belang als de kraan of een onderdeel daarvan niet gemist kan worden. Avezaat Cranes houdt mede om die reden een grote en gevarieerde hoeveelheid specifiek geschikt hoogwaardig materiaal op voorraad, zodat er zeer snel met het herstel kan worden begonnen als dat nodig is.
  • De vergelijking tussen de over all kosten voor vernieuwen en herstellen.

 

De trend is dat steeds meer besloten wordt om te repareren of te reviseren omdat er langer met het materiaal moet worden doorgewerkt.