veel gestelde vragen

 

Wat gebeurt er met de garantie en certificering als ik een kraan bij Avezaat Cranes laat herstellen?

Er wordt op gerepareerde producten een garantie gegeven die gelijk is aan die van de OEM, compleet met reparatie/inspectierapport. Hieraan liggen de volgende punten ten grondslag:

  • Er wordt gewerkt volgens een eigen kwaliteitssysteem dat voortdurend wordt afgestemd op ontwikkelingen in nationale- en internationale regels en normen.
  • Er wordt overleg gevoerd en samengewerkt met toonaangevende keuringsinstanties als Aboma/Keboma, SGS, AIB, RTD, Lloyds en TÜV.
Hoe zit het met de CE-markering bij herstelde onderdelen?

Bij een deskundig uitgevoerd herstel – en daar bent u bij Avezaat van verzekerd – blijft de CE-markering volledig van kracht.

Is een herstelde kraan even veilig als een nieuwe?

Gedurende de 80 jaar dat Avezaat Cranes deze werkzaamheden uitvoert is gebleken dat het werken met een herstelde mobiele kraan geen verhoogd risico met zich meebrengt. Dit is te verklaren uit het feit dat bij herstel dezelfde materialen als bij nieuwbouw worden gebruikt en dezelfde werkwijzen als bij nieuwbouw, door uiterst vakkundige mensen, worden toegepast.